Nieuws

Het kerkenbeleidsplan

visie op kerkenbeleidsplan in Zwalm

CD&V Zwalm en CD&V Zwalm Plus

 

De gemeenteraad van Zwalm keurde op donderdag 13/10/2016het parochiekerkenbeleidsplan goed. Het Parochiekerkenbeleidsplan heeft als eindconclusie de herbestemming van 10 Zwalmse kerken. CdenvPlus keurde dit mee goed om de 80% subsidies van de hogere overheden veilig te stellen.Nu pas begint echter het grote werk, nl. wat gaan we als zinvolle, respectvolle en door het brede publiek gedragen herbestemming geven aan de kerken in Zwalm. CdenvPlus wil hierin actief meedenken en –werken.

 

 

Persbericht Gemeenschapscentrum

Aanleiding voor dit persbericht van CD&V Plus, Zwalm is een artikel in het Nieuwsblad, Editie Oost-Vlaanderen van 17 september 2016 met als titel: VoorZwalm zegt gemeente 1,5 miljoen euro te besparen. Oppositie; “Post is goedkoop alternatief voor nieuwbouw”

VoorZwalm, een van de oppositiepartijen zegt: “CD&V Plus staat er bij en kijkt er naar”.

Woord van de voorzitter (huis aan huis blad)

Bedankt voor de massale opkomst en medewerking aan onze geslaagde lentebrunch. De warme ondersteuning van onze leden en sympathisanten die we hebben mogen ervaren, geeft de bestuursleden van CD&V Plus veel voldoening en de kracht om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Nieuws van onze schepen: Opmaak RUP ‘Zonevreemde Bedrijven’.

Vermits Zwalm een landelijke gemeente is, zijn er weinig zones bestemd voor bedrijvigheid. Door het ontbreken van bedrijventerreinen, komt in de gemeente heel wat verspreide bedrijvigheid voor. Deze bedrijven liggen hierbij niet altijd in de juiste bestemmingszone volgens het gewestplan. De bedrijven verkeren hierdoor dikwijls in een onzekere situatie en kunnen niet uitbreiden.

Veilig naar school

“Hoe verplaatst mijn kind zich op een veilige manier naar school?”

Een vraag die vele (groot)ouders bij de start van het nieuwe schooljaar uiteraard niet onberoerd laat.

Een terechte bekommernis en reden te meer om de veiligheid aan en rond de schoolpoort even ter sprake te brengen.

U woont toch ook?

‘Kunnen mijn bejaarde ouders samen blijven wonen, nu mijn vader zwaar zorgbehoevend is terwijl mijn moeder nog mobiel is maar ondersteuning nodig heeft in deze zware zorgsituatie?

‘Bestaat de kans dat mijn dochter en schoonzoon een betaalbare, eigentijdse en comfortabele woning vinden in ons dorp?’

Suikerziekte en school ?!

Hoe gezond je ook leeft, je lichaam heeft suiker nodig om normaal te kunnen functioneren. Als het suikergehalte in je bloed te laag is, dan voel je je wat slapjes en gaat alles niet zo vlot. Dan eet je iets (een boterham, stuk fruit) en voel je je binnen enkele minuten weer kiplekker. Iedereen heeft dit al eens meegemaakt na het sporten of te lang gewacht te hebben met eten. Dit is een normale reactie van je lichaam en helpt je om te overleven. Niets aan de hand dus…

Freinetonderwijs, kinderen die kiezen wat ze leren! Vindt u dit kunnen?

De schooltijd is weeral even begonnen en voor de meeste kinderen, en ook  voor de ouders, betekent dit ook een nieuwe start.

Ook voor mij, als leerkracht lager onderwijs is dit nieuwe jaar een nieuw begin. Mijn frisse start begint in Freinetschool ‘De Klaproos’ te Geraardsbergen.
Dit wil zeggen dat ik toch wel een goede indruk heb achtergelaten tijdens mijn korte vervanging vorig schooljaar, om toch maar eventjes te pochen.

CD&V-PLUS gaat samenwerken met Open VLD

Bernard Vandestede

Toegegeven, de uitslag van de verkiezingen viel onder onze verwachtingen. Ons als verliezer van de verkiezingen beschouwen is echter een brug te ver, wel integendeel.

De vernieuwing binnen de partij werd ruim een half jaar geleden ingezet. Enkelen konden zich niet verzoenen met het rechtlijnige beleid en verlieten de partij, weliswaar zonder succes. Daartegenover kwamen jonge en gemotiveerde dorpsgenoten ons vervoegen, wel degelijk mét succes.

Het Zwalmse Geboortebos

Beste Zwalmenaar

 

Jullie lazen in mijn eerste folder al dat ik samen met mijn man Filip ons eerste kindje verwachtte. Ondertussen kunnen wij als trotse ouders aan jullie, onze dorpsgenoten, meedelen dat onze kleine spruit geboren is. Ja, inderdaad, ons “Liesje” kwam voor de eerste keer naar buiten piepen op 20 september om 18u.

 

Open brief aan alle Zwalmmenaars

 

Beste Zwalmenaar,

Het politieke landschap in Zwalm is het voorbije jaar grondig gewijzigd. Samba werd opgericht om de hegemonie van G-Zwalm te breken, wat uiteindelijk ook lukte. Samba bracht een nieuwe wind in onze dierbare gemeente; het nieuwe bestuur durfde te investeren in dienstverlening, open bare werken, sociale en culturele projecten. Echter, de fundamenten van het kartel bleken onvoldoende stabiel om de ingeslagen weg samen verder te zetten.

Erosiebestrijding voor Zwalm

 

Juridisch kunnen erosie-bestrijdende maatregelen niet opgelegd worden. Vanuit het beleid kan men enkel ondersteunen.

In Zwalm zijn er al veel geslaagde projecten uitgewerkt wat betreft erosiebestrijding dankzij de goede medewerking van grondgebruikers.

Onze gemeente heeft een erosiebestrijdingsplan, opgemaakt door het Steunpunt Erosie van de provincie goedgekeurd.

Daarnaast zal de gemeente vanaf volgend jaar ondersteuning geven bij de uitzaaiing van  groenbedekkers.

De erosie-coördinator Kaat Smis bezoekt 2 maal per jaar de grondgebruikers.

Reactie op verbranden van afval in eigen tuin op deredactie.be

 

Wij staan achter een beleid van voorkoming van afval en een zo uitgebreid mogelijke recyclage ervan. Vandaar ons beleid van gescheiden afvalophaling en een toegankelijk containerpark.

Het thuis verbranden is onderworpen aan regels, zie het gasreglement van Zwalm artikel 58. Het toezicht op de naleving ervan ligt in handen van de politiezone. De gemeente kan slechts indirect invloed uitoefenen op de prioriteiten van de politie.

Share/Save