Freinetonderwijs, kinderen die kiezen wat ze leren! Vindt u dit kunnen?

De schooltijd is weeral even begonnen en voor de meeste kinderen, en ook  voor de ouders, betekent dit ook een nieuwe start.

Ook voor mij, als leerkracht lager onderwijs is dit nieuwe jaar een nieuw begin. Mijn frisse start begint in Freinetschool ‘De Klaproos’ te Geraardsbergen.
Dit wil zeggen dat ik toch wel een goede indruk heb achtergelaten tijdens mijn korte vervanging vorig schooljaar, om toch maar eventjes te pochen.

Freinetschool, daar worden ze te vrij opgevoed!”
Er bestaan veel vooroordelen over het “nieuwe” type onderwijs. Via dit artikel wil ik, als beginnend en “onervaren” leerkracht in het freinetonderwijs, mijn kijk op deze moderne onderwijsvorm even toelichten.

Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik bij de start van mijn carrière toch mijn twijfels had. Nog nooit kwam ik in aanraking met zo een vorm van onderwijs. De leerlingen kiezen wat ze leren! Dit klinkt raar zonder achterliggende informatie, toch?
Daarom dat ik graag deze tekst had geschreven. Omdat het moderne onderwijs even veel credit verdient als het reguliere onderwijs.

“Leren ze daar even veel?”

Schrik voor het onbekende? Allemaal twijfels over dit type onderwijs die zeker weggewerkt kunnen worden, eenmaal je er kennis met hebt gemaakt.

De kinderen beginnen hun dag, zelfs in het kleuteronderwijs, met een praatronde. Hierbij leren zij voor een volledige groep te praten. Ook hun beurt afwachten, luisteren, afspraken maken en nakomen komen hier ter sprake. Het sociale aspect wordt hier goed geoefend.

In de voormiddag volgt het vaste takenpakket, wat ze in een reguliere school ook krijgen. Hierbij worden zowel rekenen als taal geoefend zoals “het hoort”. Met dit laatste bedoel ik dat dit op reguliere scholen ook gebeurt. Met het verschil dat we in het freinetonderwijs afsluiten met ‘vrije werktijd’. Hier kunnen de kinderen dingen afwerken of extra informatie krijgen of vragen aan de leerkracht of leerlingen. Ook kan er kiestijd aangeboden worden, waarbij de kinderen zelf kiezen wat ze willen doen, wat hen interesseert.

Het volgende wat het freinetonderwijs typeert zijn de projectnamiddagen, het kiezen wat ze leren...
Wat wordt hier nu met bedoeld? Wel, Project omvat de verschillende w.o.-lessen. Het onderwerp van zo een project wordt gezamenlijk bepaald uit de praatronde of andere activiteiten. Dit wordt dan verder uitgediept door volgende vragen:
Wat willen we weten?
Wat willen we doen?
Hoe zoeken we onze antwoorden op?
Hoe sluiten we af?

Door middel van boeken, internet, uitstappen e.d. komen de kinderen individueel of gezamenlijk alles te weten wat ze willen. Afgewerkte projecten kunnen ook voorgesteld worden aan publiek.

Om de dag af te sluiten hebben de kinderen nog de afsluitronde. Waarbij nog eens overlopen wordt wat er geleerd werd.
 

Er zijn nog zovele voordelen die ik met veel plezier zou vertellen, maar een lange tekst wordt onaantrekkelijk om te lezen natuurlijk. Ik hoop wel dat ik met dit artikel het methodeonderwijs heb kunnen promoten. En de schrik voor het onbekende wat weggewerkt is. Aan jullie om het woord verder te verspreiden?!

Pieter Eeckhout, OCMW-raadslid Zwalm

 

 

Share/Save